Eszti

Description:
Bio:

Eszti is modeled on Elena Verdugo.

Maiden_Vampire.jpg

Eszti

Eberron: The Shadow of Ravenloft DarthKrzysztof